Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
字尾 字形 字符 字谜 字面 字首
字谜
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 字谜
[zi4 mi2] (良) کسۍ;چيستان;(لكه ددليل);پېچمی;چڼووڼى;چوغل;ډوړه;غلبېل;غلبيلول;غلييل;فيصله كول;کيسې;کيسۍ;لورى لورى كول كمزورتيارابرسيره كول;معما;ټک;رمز