Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
字尾 字形 字符 字谜 字面 字首
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 字尾
[zi4 wei3] (Ю) ځی;بان;په يڅوړ;روستاړى;روستاړی;سفكس;شاګونی;شاوند;کړمڅی;لاحقه;وبره;ورو ستاړى;وروستاړى;وروستاړی;وروستوندی;مه;مند;تره;جي;لپاره;ګونه;من;ون;لره;پسينه;يځ;لاندي
2. 字形
[zi4 xing2] () اوبېدنګ;اوبېدنه;په عيسوى دين كى يوحوضګى چه مقدسى اوبه پكى وى;چدن;چودن;چوهن;چينه;دليک شکل يا ډول;سر چينه;شرشره;فواره;ليکبڼه
3. 字符
[zi4 fu2] (才) کرکتر;اسلوب;اعمال;پیلامه;تورى;حيثيت او مقام;خاوه;خوی;خوي خصلت;داخلاقو مجموعه چه يوله بله بېلوى;دكيسې اتل شېرت;راشه;رشه;سبک;سجيه;سيرت;سيمبول چه دژبى په ثبتولو كى په كار More…
4. 字谜
[zi4 mi2] (良) کسۍ;چيستان;(لكه ددليل);پېچمی;چڼووڼى;چوغل;ډوړه;غلبېل;غلبيلول;غلييل;فيصله كول;کيسې;کيسۍ;لورى لورى كول كمزورتيارابرسيره كول;معما;ټک;رمز
5. 字面
[zi4 mian4] () زنځيري;ګرداب;بېخ نيوی;تحت اللفضي;ټكي په ټكي;رښتياني;ريالېسټ;ريښتونی;لفظي;شلېده;حرفي;علاج نا More…
6. 字首
[zi4 shou3] () پرېفکس;( پر يفيكس);پريفکس;په سركې ايښودل;دكلمې په سر كې راوړل;سرينه;مختاړى;مختاړی;مخكينى;بيا;غير;بې;بلا;بين