Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
孤儿 孤单 孤注 孤独 孤立 孤零
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 孤儿
[gu1 er5] (﹖ㄠ) بې پلاره;پلارمړی;څوک چې پلار نه لري;مورمړی;يتيم;يسير
2. 孤单
[gu1 dan1] "انزوا;بېکسي;تنهايي;جدايي;ځانګړتيا;ځانله والی;څړه توب;څړه ګي;څړه والی;خلوت;عزلت;ګوښه والی;يوازي والی;يوازيتوب;بې کسي، بېکسي;دقه مال
3. 孤单
[gu1 dan1] (﹖虫) بې څوکه;بېکسه;تنها;جره;ځانګړی;څړه;ګوښی;منفرد;ناتکی;يرغز;يک تنها;يکه;يکې يوازې;يو وزری;يواځې;يوازې;يوه ستوى;يو يو;يووزرى;يودوى;يوازي;ځانته
4. 孤注一掷
[gu1 zhu4 yi1 zhi4] (﹖猔耏) ( دلږوخت دپاره بيدېدنه );پړميښى;ټيک;جمع;حاصل جمع;سترګه پټونه;کرک;کورک;مبلغ;هغه ټوټه چې مخ يې دوړيو پت ولرى;وړين استر;يوه سترګه خوب;پت
5. 孤独
[gu1 du2] (﹖縒) بې څوکه;بېکسه;بىمرستى;بىملګرى;تنها;جره;څړه;خواشينى;عمجن;ګوښی;يواځې;يوازې;يوازي;يکهمان;منزوي;منفرد;يکي
6. 孤立
[gu1 li4] (﹖ミ) ادوی;شوار;ګوښه;ګوښه ګير;ګوښه نشين;ګوښی;کناره;ځان په ځان;تجريدي;مشخص;مفرد;جدا
7. 孤立
[gu1 li4] (﹖ミ) بېلول;بيلول;تجريدول;تجزيه کول;جدا کول;جلا كول;جلاکول;سره بېلول;ګوښه کول;ګوښي کول;يوازې کول;مشخصول;يکړول;قيدول;يوازي;رټل;مُنزوي كول
8. 孤零零的
[gu1 ling2 ling2 de5] (﹖箂箂) بېلول;بيلول;تجريدول;تجزيه کول;جدا کول;جلا كول;جلاکول;سره بېلول;ګوښه کول;ګوښي کول;يوازې کول;مشخصول;يکړول;قيدول;يوازي;رټل;مُنزوي كول