Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
学习 学到 学校 学究
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 学习
[xue2 xi2] (厩策) علميت;اګاه کېدل;پوهنه;پوهه;پوهوالی;پوهېدل;پيېدل;حکمت;دانايي;دانش;زده كړه;زده کړه;ساينس;ښوده;سيانس;شاګردي;علم;ګيان;کمال;معرفت;دانشمندي;پوهېدنه;لوست;تدريسي;تفنن;تعليم;تحصيل
[xue2 xi2 de5] (厩策) ليونه;(تربينى);اړه تړه;امادګي;اماده توب;ايجاد;برابرونه;پالنه;پرورش;تابيا;تربيت;تربيه;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;تعليمات;تهيه;تيارونګ;تيارونه;تيارېدنه;تيارېده;تياری;تياري More…
3. 学习者
[xue2 xi2 zhe3] (厩策) بالکی;زده كوونكى;زده کوونکى;زده کوونکی;شاګرد;مبتدي;متعلم
4. 学到
[xue2 dao4] (厩) اخستل;بچتول;بودول;بوول;تحصيلول;تحصيلېدل;ترګوتوکول;ترلاسه کول;حاصلول;حصولول;حصوليدل;ګټل;ګټه کول;کسبول;کمايي کول;لاس ته راوړل;لاس ته More…
5. 学校
[xue2 xiao4] (厩) زده کړوځى;اصول;انستيتو;انسټيټوټ;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېلول;باولل;تابع کول;تداخل;تدريسول;تربيه ورکول;تعليمي;چېوهل;چیخول;درس ورکول;ديوه مكتب More…
6. 学究
[xue2 jiu1] (厩╯) علم فروش;ځان عالم ښوونكى پخپله رايه او نظريه مين استاد;دكتاب چنجى;فضل فروش
7. 学究气
[xue2 jiu1 qi4] (厩╯) علم فروشي;فضل فروشي;كتابي ملايى;يادكتاب ملايي;خورده بيني