Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chan2] (碐) الدنګ;ايجړا;ايروپز;برتو;بزدله;بګوړه;بې ايمانه;بې زړه;بې غيرته;بې مروته;بې ننګه;بېرندوکی;بيزوتاړی;بيمانه;ټرن;ټيزن;جبون;چړو;چړوس;چکړوت;خجه;خړوس;دووس;ډارن;ډتن;ډرپوک;ډرن;غانډو;کم More…
2.
[can4] (碐) دره;ژباوڼ