Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
孵卵 孵小
孵卵 孵卵的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 孵卵
[fu1 luan3] (瑰) د پخو لو ځاى;د چرګوړو د ايستلو ځاى;د شاربلو ځاى
[fu1 luan3 de5 dong4 wu4] (瑰笆) چرت وهونكى;دژوو په تيره دچرګو ړو داېستلو دپاره توده شوى خونه يا ما شين;كو ټه;ګوړ ملى;كوړك