Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
守势 守备 守寡 守旧 守时
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 守势
[shou3 shi4] (墩) پناه ورکوونکی;تدافعي;حامي;دفاعي;ژغروی;ژغورن;ژغورندوی;ژغورونکی;ژغوری;ساتندوى;مدافعوي;حفاظتي;مدافعه وي;د دفاع
2. 守备
[shou3 bei4] (称) ګارنيزون;چاوڼۍ;قشله;ګارنېزون;لښكر كوټ;لښکرځاى;لښکرکوټ;لشکرځای;هغه لښكر چې په چا وڼۍ;سيمه څار;ساخلو
3. 守寡
[shou3 gua3] (硅) پت
4. 守旧
[shou3 jiu4] (侣) ارتوداکس;بچاوونکی;پرشاتګی;په څټ تلونکی;دنور تحولاتو سره مخالف;دوديز;رجعت پرست;رجعتي;روايتي;زوړپالی;ساتندوى;ساتونکی;سيارونکی;شاتګپال;عنعنوي;متعارف;محافظه كار;محافظه More…
5. 守时
[shou3 shi2] () پرقول او وعدې ټينګ;وخت پيژندونكى;درست