Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宗主 宗教
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 宗主
[zong1 zhu3] (﹙) مطران;پايتخت اوسيدونكى يا دلوى ښار اوسيدونكى;دپايتخت;سراسقف
2. 宗教
[zong1 jiao4] (﹙毙) مريدي;رکات;څله وال;ګوښت;لاما;روژتى;جالګی;نکاحانه;ميلاد النبي;بعث و نشر;(عقيده);اعتراف;اقرار;پرستش;تبار;تراک ماتول;تومن;ديانت;دين;عبادت;عقيدت;ګروهه;کام;کېت;مذهب;آب More…