Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宝塔 宝座 宝物 宝石 宝蓝
宝座
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 宝座
[bao3 zuo4] (腳畒) تخت;پلاز;پاچا;ګدۍ;مسند;واكمن;واكمنى;دغدغه;پادشاهي;کرسي;پرګدۍ كښېناستل