Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宾词 宾语 宾馆
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 宾词
[bin1 ci2] (猾迭) (په ګرامر كې);اخته کول;اعلانول;ايجادول;بناكول;بنسټ ايښودل;بيانول;پخلی کول;په منظق كې ديوشي اثبات يا ترديد;تاداو More…
2. 宾语
[bin1 yu3] (猾粂) ( هغه څوک دئ چي د فاعل فعل يا کار پر اجرا کيږي );احتجاج کول;اعتراض كول;آفاقي;بشپړاند;تقبيحول;څيز;زمرک سدو ته وويل;شى;شی;عيني;غايه;غرض;غندل;ګوته نيول;لکه;ماده;مخالفت More…
3. 宾馆
[bin1 guan3] (猾繻) مهمانخانه