Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
屈体 屈折
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 屈体
[qu1 ti3] (﹠砰) بوګ;چوڼلی;خوښ;غوره;غوره شوی;برګزيده;کره
2. 屈折
[qu1 zhe2] (﹠ч) اعراب;خوځاوی;خوځی;څوړوالی