Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
屋檐
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 屋檐
[wu1 yan2] (姥) برنډه څپرۍ ځوړند;چتر;دالان ◊ [wu1 yan2] (貌) بلۍ;دبام پيڅه يا را وتلې برخه;دبام څنډه;دبام ژۍ;پراوېز;تلپچه;مورۍ;سرماتی;چجه
[wu1 yan2 shui3] (貌) (دپټوخبرو داورېدو لپاره);غوږ نيول;ګونګوسي ته په پټه غوږ نيول;غوږنيوى