Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
屏幕 屏蔽 屏风
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ping2] () املېيل;برياله;بلۍ;پټول;پرده;پريده نيول;په پرده كول;پوښل;تامينول;جاري ساتل;جالۍ;چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;حايل;حفاظت;خوندى كول;دپردې پرمخ ښوول;ددړو ديوال;دلرګى پرده;ساتنه;سيوری More…
2.
[ping2] () ډال;ډال سپر;ژغورل;ساتل;سپر;سپركېدل;سلټ
3. 屏幕
[ping2 mu4] (辊) املېيل;برياله;بلۍ;پټول;پرده;پريده نيول;په پرده كول;پوښل;تامينول;جاري ساتل;جالۍ;چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;حايل;حفاظت;خوندى كول;دپردې پرمخ ښوول;ددړو ديوال;دلرګى پرده;ساتنه;سيوری More…
4. 屏蔽
[ping2 bi4] (姜) مصئون
5. 屏风
[ping2 fen1] () املېيل;برياله;بلۍ;پټول;پرده;پريده نيول;په پرده كول;پوښل;تامينول;جاري ساتل;جالۍ;چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;حايل;حفاظت;خوندى كول;دپردې پرمخ ښوول;ددړو ديوال;دلرګى پرده;ساتنه;سيوری More…