Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
属下 属员 属实
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 属下
[shu3 xia4] (妮) ( مادون);ايل;په ګرامر كي تابعى جمله;تابع;تر لاس لاندې;ټيټ;ټيټول;زېردست;فرعي;كښته كول;لاس کوڅی;لاس لادندي كول;لاس لاندى;لاس لاندي;لاسکتوی;لاسکوڅی;مادون;منونكي;ترلاس More…
2. 属员
[shu3 yuan2] (妮) ( مادون);ايل;په ګرامر كي تابعى جمله;تابع;تر لاس لاندې;ټيټ;ټيټول;زېردست;فرعي;كښته كول;لاس کوڅی;لاس لادندي كول;لاس لاندى;لاس لاندي;لاسکتوی;لاسکوڅی;مادون;منونكي;ترلاس More…
3. 属实
[shu3 shi2] (妮龟) صدق