Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
履带
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 履带
[l? dai4] (糹盿) پټرۍ;( دلوبو دپيل كيدو كرښه پټلى;اواز;آواز;اورشو;بدل;بدله;بهاند;بهاو;بوده رو;بېلګه;بيند;بينده;بيېدونکی;پاټکی;پارچه;پته;پټلۍ;پښې نيول;پل;پل More…
[l? dai4 shi4 che1 liang4] (糹盿Αó进) لړمۍ;(پتنګ;(تيار خومر);ترا كتور چه پرى پرى ځنځير ډول ارابې لرى;ځينى حشرات;دونى تچنيجى;غير مولد مستهلك;كمپلۍ چه دچنجى په حالت كى وى;مور