Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
岗亭 岗楼
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 岗亭
[gang3 ting2] (盺獸) پېره دارخانه;النګه;پوټونې;څروی;څوغالی;څوی;خزمه;خزه;سوله;کنډۍ;ونځی
2. 岗楼
[gang3 lou2] (盺加) تاڼه;دڅارنې برج;ډالۍ;ټپو