Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
巡洋 巡航 巡警 巡逻
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xun2 yang2 jian4] (ǖ瑅磨) ( چه دراډيو په ذريعه له خپل مركز سره په تماس كې وى);دپوليسو دګزمي ګ موټر;سپكه جنګى بېړۍ;کروزر;جنګي بېړۍ
2. 巡航
[xun2 hang2] (ǖ) په سند كې دبېړۍ څارنه كول;دالو تكې حركت په هوا كې;دتكسى موتړر ګرځېدنه;دسپر ليو دپيدا كولو دپاره;سفرکول ◊ [xun2 hang2] (ǖ) په سند كې دبېړۍ څارنه كول;دالو تكې More…
3. 巡警
[xun2 jing3] (ǖ牡) پوليس;پوليس والا;جوټ;چرګوړى;چوزه;څارندوى;کوټوال
4. 巡逻
[xun2 luo2] (ǖ呸) ګزمه;پيره كول;پيره كيدل;پيروان;څار;څارنه;څاو;ګزمه كيدل;ګزمه کول;ګزمه وهل;قراول;ګزموي;پېش قراول;رونډ;څاروال;څوکۍ;قراولي;څاری;کراول;ګزمه كول ◊ [xun2 luo2] (ǖ呸) More…
5. 巡逻车
[xun2 luo2 che1] (ǖ呸ó) ( چه دراډيو په ذريعه له خپل مركز سره په تماس كې وى);دپوليسو دګزمي ګ موټر;سپكه جنګى بېړۍ;کروزر;جنګي بېړۍ