Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
巩固
巩固
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 巩固
[gong3 gu4] (綿㏕) (لكه سرعت);آرامتيا;آرامش;آرامېدل;اسايش;استوار;اعتباري;اعتدال پسند;اعتدالي;اعتمادکول;اومېن;باقاعده;بډبول;بې پردې;بې تذبذبه;پالکوری;پايداره;پخشو;پسنېدل;پوړا;پوړه;پوست More…
2. 巩固
[gong3 gu4] (綿㏕) بوڅېدل;پاڅېدل;پورته کېدل;جګېدل;چګېدل;څکېدل;راپاڅېدل;راختل;سر وهل;شريک;لټل;لټېدل;نېغېدل;هټېدل