Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
市中 市井 市价 市场 市政 市长 市际 市集
市政的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shi4 zheng4 de5] (カ現) دښار دحكومت;دښاروالى;ښارنى;ښاري;شهري;بلديه وي;بلدي;ځايي;دښاروالۍ;دښاري جرګې غړى;كورنى