Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
市中 市井 市价 市场 市政 市长 市际 市集
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shi4] (カ) شهر;ښار;قصبه;ښارنى;شهري;ښهر;سېباستوپول;ستاکهولم;سټاکهالم;سياه ګرد;ستامبول;ستکهوم;سوابۍ;سوکرې;سدني;ښاري;ډکه;بلديه وي;بلدي;بلد;سوچي
[shi4 zhong1 xin1 de5] (カいみ) (دښار);ديو ښا تجارتى مركز;ښار;كښته خوا;كوزه برخه
3. 市井
[shi4 jing3] (カか) پلورنځى;بازار;ماركيټ
4. 市价
[shi4 jia4] (カ基) مظنه;نرخ;بيه;د;د ورځې بيه
5. 市场价格
[shi4 chang3 jia4 ge2] (カ初基) مظنه;نرخ;بيه;د;د ورځې بيه
6. 市政的
[shi4 zheng4 de5] (カ現) دښار دحكومت;دښاروالى;ښارنى;ښاري;شهري;بلديه وي;بلدي;ځايي;دښاروالۍ;دښاري جرګې غړى;كورنى
7. 市长
[shi4 zhang3] (カ) ښاروال;رئيس;دښاروالۍ رئيس
8. 市际
[shi4 ji4] (カ悔) ( لكه داوسپنى پټلى );دښارونوترمينځ;دښارونوترمينځ دمواصلاتووسايل
9. 市集
[shi4 ji2] (カ栋) ښارګوټی;ځایګی;بلده;قصبه