Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
帐帘 帐户 帐簿
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 帐帘
[zhang4 lian2] (眀┅) بزازي;دپردې رخت;درخت پلورنځى
2. 帐户
[zhang4 hu4] (眀め) ( د);(داسې كارونه چې وياړيا مسئوليت ولري);اټكل;ارزښت;انګيرل;انګيرنه;اهميت;بيان;بيانونه;پار;پرداخت;تشريح;تعلقات;تفسير;توجيه;توضيح;جواب وركول;جواب وركونه;حساب;حساب ساتل;حساب و More…
3. 帐簿
[zhang4 bu4] (眀茂) دحساب دفتر;دشمېر كتاب