Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领
带材
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 带材
[dai4 cai2] (盿) رېتاړه;څيرګۍ;(خپل);بربنډول;بړانګه;بې پردې کول;پاډه;پټاره;پټه;پټۍ;پوستول;پېزوانک;پيته;تراډه;تراړه;تراښه;ترښکه;تروژل;تړانګه;تشول;تضاد;ټوټه;ټېپ;جامه يې ايستل;چورول;څرمن More…