Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领
带狗撬
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dai4 gou3 qiao4 zai4 xue3 shang4 qian2 jin4] (盿祭撤玡秈) او ماچ;ړوز ◊ [dai4 gou3 qiao4 zai4 xue3 shang4 qian2 jin4] (盿祭撤玡秈) او ماچ;ړوز