Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
席卷
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi2] (畊) ناسته;کښېنونه;کښېنستنه;کېناسته
2. 席卷
[xi2juan3] (畊辈) (دباد او اوبو پواسطه);(دبيړۍ);اپوټه کول;الوړې کول;الوزول;انحنا;اوږدي څپې يا چمچې;بهارۍ;بهری;بېرته کېدل;پامالول;په زور بهېدل;په غوټه اخستل;پو پنا كول;جارو;جارو كښ;جارو كول;جارو More…