Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
常任 常会 常住 常例 常务 常坐 常委 常态 常数 常春 常绿 常胜 常见 常规 常言 常轨 常量 常青 常项
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 常任
[chang2 ren4] (盽ヴ) تل تر تله;دايمى;دايمي;همشه;مداوم;مدام;مقيم
2. 常会
[chang2 hui4] (盽穦) نوبتي
3. 常住居民
[chang2 zhu4 ju1 min2] (盽﹡チ) اهل;اوسېدونکى;برحق;ځايي;مقيم;وال;واله;نړيوال، نړۍ وال;استېدونکی;خلق
4. 常例
[chang2 li4] (盽ㄒ) ايين;پښويه;خيتکه;ضابطه;طريق;کرښی
5. 常务
[chang2 wu4] (盽叭) پروسه;په عادي ډول كړه وړه;دعادت له مخې بې فكره كار;رواجي;روږدى;عادي;عمليه;ورځنۍ;ورځنى كار;نوبتي;پروګرام;ترتيب
6. 常务委员会
[chang2 wu4 wei3 yuan2 hui4] (盽叭〆穦) مداوم;دايمي جرګه ګۍ;دايمي كمېټه
7. 常务董事
[chang2 wu4 dong3 shi4] (盽叭赋ㄆ) اداري رئيس
8. 常坐汽车者
[chang2 zuo4 qi4 che1 zhe3] (盽Г═ó) موټروان يا په موټر كې تلونكى
9. 常委会
[chang2 wei3 hui4] (盽〆穦) مداوم;دايمي جرګه ګۍ;دايمي كمېټه
10. 常态
[chang2 tai4] (盽篈) اوسط;بابېز;جټکانه;طبيعى;عادى;عادي;منطظم;نورمال;عقل خوځېدلى;طبيعي;فطري
11. 常数
[chang2 shu4] (盽计) انفلوينزا;پايداره;پرله پسې پيښېدونكى;تغير نه كوونحكى;ټاكلى;ټينګ;ثابت;ثابت More…
12. 常春藤
[chang2 chun1 teng2] (盽琄妹) جنګ بوټی;بېرختونی;پروتې;پرېوتکې;پلچک;پېروتې;پيرختونی;عشق پېچه;يوډول بو ټى چه تل شين وى او دپير وتى په شان پر نوروشيانو راتاو بږى
13. 常绿
[chang2 l?] (盽厚) (لكه ځينى ونى);تل زرغون;تل زرغونه ونه;تل شين
14. 常绿植物
[chang2 l? zhi2 wu4] (盽厚从) (لكه ځينى ونى);تل زرغون;تل زرغونه ونه;تل شين
15. 常胜的
[chang2 sheng4 de5] (盽秤) بر;بريالى;بريالي;بريمن;سوبمن;فتح کوونکی;مارو;موفق;موفقيت;وياړلی;بريالی;فاتحانه;مظفرانه;مظفر
16. 常见
[chang2 jian4] (盽ǎ) اشتراکي;اولسي;بابېز;بدسترګى;بې ادبه;بې نزاکته;په ټولو پورې مربوط;پوچخولى;تېرېدونکی;جټکانه;جرنیل;خلقي;خلکي;خوړنځی;دهر چا;ډله More…
17. 常规武器
[chang2 gui1 wu3 qi4] (盽砏猌竟) غيراتومي وسلې;غيرِاتومي وسلې;نااتومي وسلې
18. 常言
[chang2 yan2] (盽ē) انتباه;پن;پند;ضرب المثل;كره وينه;متل;مقوله;تکيه More…
19. 常轨
[chang2 gui3] (盽瓂) ( دسترګو كاسه );ستر غالى;سترغلي;کولک;مدار;سترغلی;فلک;سير
20. 常量
[chang2 liang4] (盽秖) انفلوينزا;پايداره;پرله پسې پيښېدونكى;تغير نه كوونحكى;ټاكلى;ټينګ;ثابت;ثابت More…