Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
广传 广博 广域 广大 广州 广播 广泛 广识 广阔
广博
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 广博
[guang3 bo2] (約痴) پسور;بر;همه ګيري;عرض والی;عريضي;فراخي;اراتوالى;ارتوالى;ارتون;اوږده ساره;پراخوالى;پلنتوب;پلنوالى;پلنوالی;سپور;سور;عرض;ګلنار;وسعت;پلن والی;ارتوالي;سره ورتوب