Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
庆典 庆幸 庆祝
2. 庆幸
[qing4 xing4] (紋┋) اوده کول;خوښول;خوښيدل;خوشحاله كول;خوشحاله كيدل;دم کول;زړه لاس ته را وستل;هوسيدل;ښادېدل;ښېرازېدل;خوشحالول;خوښي;وياړل;غوړېدل
3. 庆祝
[qing4 zhu4] (紋) په خاصه طريقه اجرا كول;په مناسبو مراسمو اجرا كول;جشن نيول;سرلوړي کول;لمانځل;مانځل;نمانځل;نمنځل;جشن;مراسم