Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
座出 座标
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zuo4 chu1 zu1 qi4 che1] (畒═ó) ټكسى موټر;ټکسي;ټېکسي;هغه سر پټى ځاى چه پكښى داور ګاډى موټر او نورو چلوونكى كښينى;يو ډول سر پټى موټر ياګاډى;کبين
2. 座标
[zuo4 biao1] (畒夹) انسجام;انسجام وركول;برابر;پريڼ;سمول;کورديناسيون;منسجم;منسجمول;منظم;منظم كول;هماهنګول;همرتبه;تطبيقول;برابرول;تنظيمول;غږملول;همرتبه كول;همغږول