Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
康健 康拜 康采
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 康健
[kang1 jian4] (眃胺) باصحته;تندرست;جوړ;ربڼوکى;روغ;روغ جوړ;روغ رمټ;روغ رمی;روغتيايي;ساريتوب;سالم;سلامت;سلامتيا;سليم;صحت من;صحتمند;صحي;طاقتور;غذايي;کراړ;سالم الاعضا;روغجوړ روغ جوړ;تن درست;صحت More…
[kang1 bai4 yin1] (眃) کومبائن;(متحد);اتحاديه;اجوتول;اوبه کول;اوبول;په تېره دسياسى او تجارتى ګټو لو يا كوټلو او يا پا كولوماشين;جوختول;ضميمه کول;ګډول;ګډېدل;كول;متحدول;يو;يو ځاى كېدل;يو More…
3. 康采恩
[kang1 cai3 en1] (眃) شينډۍ;اخته کول;اعتنا;بې قراري;پرېشانه کېدل;پرېشاني;پلټندی;تپا;تجارتى موسسه;ترتابي;تړپېدل;تړتک;تلاتوب;تلو ليتوب;ځلبلاندېدل;خبره;خرخښه;دارو More…