Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
廉洁
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lian2] (卯) پيلار;اودنی;بادبان;بادوان;بورقه;بوغره;پاربال;پاریال;پرده;پريال;پریال;پوړنى;پوڼڼی;پېڅول;ټکرى;چادري;چټۍ;څپتکی;حجاب;داوڼۍ;دكړكۍپرده;ډانو;ډاوڼ;ډاونی;ډولۍ;ستره;ستار;سد;پټول;پوښ;پوښل;خنډ More…
2. 廉洁
[lian2 jie2] (稧间) (كمال );امانت;امانتداري;امانتکاري;ايمانداري;پوره والى;رښتياوالى;صداقت