Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
延展 延期 延迟
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 延展
[yan2 zhan3] (┑甶) ( پله);( لكه په موسيقى كى);( لكه دكب;( لكه دنرخونو);اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه کول;اندواره;اهميت;او نورو);بټه;پارچنګ;پانګى;پاڼى پاڼى More…
[yan2 qi1 de5] (┑戳) معطل;معطلېدل
3. 延迟
[yan2 chi2] (┑筐) ايسار;ايسارېدنه;توقيف;ځندونه;ځنډ;دتوقيف ځاى;زنداني کېدنه;ګيرېدنه;معطلونه ډېلونه;نيولتيا;نظر بندي;نيونه