Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
异常
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 异常
[yi1 chang2] (奢盽) ان تر;بېخي;بيخي;بيدو;په شان;په عمل کې;تردې چې;ټول;جوړ;خورا زيات;درست;رټ مټ;زښت;زښت ډېر;سم سهي;عيناٌ;غوندې;كټ مټ;ګرد;کټمټ;کرۍ;کل;کوربلې More…
2. 异常
[yi4 chang2] (奢盽) غيرطبعي;غيرنورمال;غيرفطري;لېونسدی
3. 异常的
[yi4 chang2 de5] (钵盽) بل شانته;بې دستوره;بې دوده;بې سوله;بې قاعدې;غير عادي;غير منظم;ګډوډي;کتنځی;بې قائده
4. 异常的人
[yi4 chang2 de5 ren2] (钵盽) بې ترتيبي;بې تنظيمي;بې قاعده توب;غير منظم;ګډوډى;بې قاعدګي