Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yi4] () ( لكه غشى );(لكه په ګولۍ يا غشي);(لكه رڼا);(يا پورې وتل);اچول;اچول 
;ارتل;اږېيل;اوشکې کول;ايله كېدل;بږول;بوسکارل;بې قوتي;بېخۍ;پړتاوول;په تراټ وتل;پورې More…