Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弧光 弧形
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hu2] (┓) ( ددايرې );طاق;قوس;کمان;کمانۍ;لينده;ليندۍ
2. 弧光
[hu2 guang1] (┓) ( ددايرې );طاق;قوس;کمان;کمانۍ;لينده;ليندۍ
3. 弧形
[hu2 xing2] (┓) ما هى پشټ شاه كړوپې;محدب;ملا ختلې