Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弯折 弯腰
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 弯折
[wan1 zhe2] (舠ч) د Buy ماضي حالت;رانيوى;واخيست;وپيرود;پېرودی
2. 弯腰
[wan1 yao1] (舠竬) برنډه;بوکېدل;تنزيلېدل;ټوغېدل;ټيټېدل;ټيټيدل;ځان ټيټول;ځان ټيټونه;ځان سپكول;خمېدل;سپكېدل;ښكته;ښكته كيدنه;شوغېدل;شوه کېدل;كږېدنه;كړو More…