Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 强健
[qiang2 jian4] (眏胺) بتکده;بنجړ;پړوند;پيسمن;تودښت;ټنګ;جیکر;حرمت;زردښت;ساريتوب;سالنډی;سوګړ;سيلی;شهوت پرست;طاقتور;غښتلی;كلك;ګونده;کپان;کراړ;لويه More…
2. 强光
[qiang2 guang1] (眏) بريښ;تيز نظر;ځلا;ځلېدل;ځيركتل
3. 强制
[qiang2 zhi4] (眏) (لكه قانون);اړ كول;اړايستل;بارول;تحميلول;تطبيقېدل;تعميل كول;جارى كول;چلول;درد كول;غښتلي کول;قوي کول;توانول;اجرا كول;اړ ايستل;پلي كول;تطبيقول ◊ [qiang2 zhi4] More…
4. 强制
[qiang2 zhi4] (眏) په جبر;په زور;په شدت;په وقوت;جبراً;زور;جابرانه;جبر
5. 强势
[qiang2 shi4] (眏墩) باعظمته;باوقاره;بلۍ;پياوړى;توانا;چيړ;ځواکمن;ذوالجلال;رفرنډم;زور ور;سالنډی;ښکره ور;ښي اړخی;عظيم More…
6. 强化
[qiang2 hua4] (眏て) مقويت;استحکام;تحکيم;تقويت;تقويه;ټينګونه;څوکۍ;غورسېدنه;قوت More…
7. 强固
[qiang2 gu3] (眏㏕) ( لكه زر);(لكه پوره دوه ساعته);استوار;اګاه;اوتروالی;اورښتۍ;ايله More…
8. 强夺
[qiang2 duo2] (眏管) اخاڼل;اشغالول;پام راګرځول;تاراجول;تالا کول;تښتول;خېټه پرې اچول;ښخوونکی;ضبط کول;ضبطول;قبضه کول;کلک نيول;لاس نجتول;لاس وراچول;متوجه کول;نيول;ګيرول;لنډګنډ;قبضول ◊ More…
9. 强奸
[qiang2 jian1] (眏) په زور زناكول;په زورنيول;په زورنيونه;تښتول;تولپک;جميا;د زور زنا;زبر زنا;شرشم;شرغندويه;لاس ور اچول;لاس وراچول;لاس وراچونه تيښتونه;اينده;بلوسل;تېرى;تېرى كول;جنسيتېرى More…
10. 强拉
[qiang3 la1] (眏┰) پرځېدل;څكول;دبيړۍ راكښونى په ذريعه راكښل;راكښل;راګوزارېدل;زيار ايستل;ستونځه ګالل;غوزارېدل;كش كول;ګوزارېدل;لوېدل;کښه;پړکول
11. 强攻
[qiang2 gong1] (眏ю) جم;تروړه;جکړ;جمجکړه;جاکړ;(باران);(سيلۍ);اړدوړ;باچر;باد و باران;باغي کېدل;بريد;بغاوت کول;تالنده;تالنده او More…
12. 强烈
[qiang2 lie4] (眏疨) تاثر;تندى;تيزى;حدت;رښکه;زرب;زرپ
13. 强烈地
[qiang2 lie4 de5] (眏疨) په پياوړيتوب په غښتلتوب;په زور
14. 强烈的
[qiang2 lie4 de5] (眏疨) (ګر);پياوړى كوونكى;تاكيدى;تشديدوونكى;ډيروونكى;متمركز;باجنجاله
15. 强行
[qiang2 xing2] (眏︽) لل;اجبار;اړ ايستل;اړکول;اړوتل;اړول;اكراه;انرجى;بارول;بزه ګارول;بنيه;بې پته كول;بي ناموسه كول;پلونډتوب;پلونډتيا;پڼه وڼه;پياوړتوب;پياوړتيا;تپېدل;تحميل كول;تحميلول;تشدد;تکړه More…
16. 强迫
[qiang2 po4] (眏) په جبر;په زور;په شدت;په وقوت;جبراً;زور;جابرانه;جبر
17. 强迫的
[qiang3 po4 de5] (眏) په خوښۍ;په خوشالۍ;خوښ;خوشال
18. 强震
[qiang2 zhen4] (眏綺) محويت