Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
往上 往下 往东 往古 往哪 往回 往国 往城 往复 往时 往楼 往海 往西 往返 往那 往闹
往海的 往海那
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wang3 hai3 de5] (┕) دبحر په خوا;دسمندر لوري;غوړيدلى سيند
[wang3 hai3 na4 bian1] (┕ê娩) دبحر په خوا;دسمندر لوري;غوړيدلى سيند