Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
往上 往下 往东 往古 往哪 往回 往国 往城 往复 往时 往楼 往海 往西 往返 往那 往闹
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wang4] (┕) ( لكه دمازيګر );باب كې;برسېره;پر;پرې;پلوته باره كې;په مهال كې;تر;ته;خواته;خواوشاته;دپاره;سربېره;سوارکار;لورى ته;په مخه ◊ [wang4] (┕) (امر More…
2.
[wang3] (┕) بېرته;شا;له
3. 往 ... 去
(┕ ... ) (لكه له ميدان يا صحنې څخه);(له دنيا);باسل;برامد;بهرول;تيرېدنه;خارجېدل;خارجېده;خروج;دوتولار;سترګې پټونه;مخرج;مړينه;واته;وتل;وتنه;وتوځى;وتونځی;عزيمت;پند;رخصتي
4. 往上飞舞
[wang3 shang4 fei1 wu3] (┕籖) په هواكېدل;هسكېدل;هواته ختل;چورلک;رپېدل;جګېدل;ختل;لوړېدل
5. 往下
[wang3 xia4] (┕) (چه دسيند داوبو دڅپو په اثر هسكه شوې وې);پت;پر مځكه سر بېره ټيټ;پستې بڼكى;ښکته;كڅه;كښته;کرک;کښته;کورک;کوز;لاندې خوا;لر;لوايي;هسكه مځكه;مخ کښته;لاندي;پخه;راپورته;سرپه More…
6. 往东南
[wang3 dong1 nan2] (┕狥玭) جنوب ختيځ
7. 往古
[wang3 gu1] (┕) دعمر پو خوالى پخوانى وختونه لرغوني زمانه
8. 往哪里
[wang3 na3 li3] (┕ń) په څه كې;په كوم;په هره باره كې چې;ته;چرې;چيرته;چيرې;چيرې كې;دپيښې ځاى;دځاى;كوم;كوم ځاى;كوم ځاى ته;كې;له كومه;هر ځاى چې;هره خوا كې چې;چېري
9. 往回
[wang3 hui2] (┕) بېرته;شا;له
10. 往国外
[wang3 guo2 wai4] (┕瓣) اورچينې;باندې;بهر;بيرون;خارج;د باندې
11. 往城市商业区
[wang3 cheng2 shi4 shang1 ye4 qu1] (┕カ坝穨跋) (دښار);ديو ښا تجارتى مركز;ښار;كښته خوا;كوزه برخه
12. 往复
[wang3 fu4] (┕確) آلشول;الېشول;په مخ او په څټ كيدل;ښكته پورته كيدل;عكس العمل ښودل;مبادله كول;مخ اوشاته تلل;متقابل عمل كول;ورته چلندكول ◊ [wang3 fu4] (┕蝋) آلشول;الېشول;په مخ او په More…
13. 往复投掷
[wang3 fu4 tou4 zhi4] (┕蝋щ耏) (چه زنګونه يى سره ليرې وى);(لكه بنډوسكى);(لكه خبره);ارت;اوازه اچول;پرله پسى يو بل ته سره اچول;چاك;خوله په خوله ګرځول;ستغې سپورى سره مبارله كول;سره More…
14. 往时
[wang3 shi2] (┕) (نزد);اګاهو;پخوا;په سر كى;په مخه;تر مخ;ته يا باندې يا سره;توژنه;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;لرغون;ماقبل;مخكې وړاندې;مخکي;مخه;وړاندې;وړم;سابقاً;دمخې;نمړ;قبلاً;پېش;مخکښې;پېشتر More…
15. 往时
[wang3 shi2] (┕) آله;پخوا;په ړومبنى وخت كى;په لر غونى وخت كى;سابق;مخکې;نورکله;سابقاً;مقدماً;لرغون;تېره;پېش
16. 往楼上
[wang3 lou4 shang4] (┕加) (منزل;باندې;برسېره;پاس;پورته منزل;پوړ)
17. 往海的
[wang3 hai3 de5] (┕) دبحر په خوا;دسمندر لوري;غوړيدلى سيند
18. 往海那边
[wang3 hai3 na4 bian1] (┕ê娩) دبحر په خوا;دسمندر لوري;غوړيدلى سيند
19. 往西
[wang3 xi1] (┕﹁) دلويديځ دلورې باد;دلويديځ لورته;دلويديځه
20. 往返移动之物
[wang3 fan3 yi4 dong4 zhi1 wu4] (┕簿笆ぇ) (لكه دسرويس);تلل اوراتلل;څرڅى وروسته وړاندې تلل;څرخه;ماكو;ماکو;وړاندې رغړول;سوښتی;څوښتی;سخوښتی;پرله پسې تګ راتګ