Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zheng1 hou4 de5] (紉) دنښې سره برابر;علامه يې
2. 征兆
[zheng1 zhao4] (┖) پخواله پخوا خبرول;فال اچول;مخكې ويل;نښه كېدل
3. 征兆
[zheng1 zhao4] (紉) ګنه;(شګون);(فال);(لكه ترافيكې);اثر;اشاره;اشاره كول;البشاکه;بېلګه;بيراغ;بيرغ;بينا;پال;پال بين;پال کتونکی;پالګر;پته;پل;پیلامه;توغ;ټاپ;ټاپه;ټکۍ;جنډه;څرښه;څرک;خپل نوم More…
4. 征兵
[zheng1 bing1] (紉) دعسكرۍ خدمت ته نيونه;عسكرۍ ته ګومارنه
5. 征募
[zheng1 mu4] (紉兑) (دعسكرى خدمت دپاره);پچه كښل;ضبط کول;ضبطول;عسكرى خدمت ته غوښتل;نومولی;پشكي;دعسكرۍ لپاره نوم ليكنه
6. 征募
[zheng1 mu4] (紉兑) استخدام;په لست كې نيونه;ثبت;جلب;داخل;سيا;سيهه;شاملېدنه;شمول;کتيبه;لښكري خدمت ته را بلنه;نامنويسي
7. 征召员
[zheng1 zhao4 yuan2] (紉) غوره شوى
8. 征收关税
[zheng1 shou4 guan1 shui4] (紉Μ闽祙) تعرفه;قانون چېدحكومت دخواپر صادراتي او وارداتي مالونو ايښودل كيږي;ګمركي تعرفه;محصول;نرخ;نرخنامه;نرخ ټاكل
9. 征收通行税的关卡
[zheng1 shou4 tong1 xing2 shui4 de5 guan1 ka3] (紉Μ硄︽祙闽) دحق العبور دروازه
10. 征状
[zheng1 zhuang4] (紉) (لكه دمرض);څرښه;څرک;ښكار ندوى;علامه;نښه;عرض;درک
11. 征调
[zheng1 diao4] (紉秸) اړتياوى;په كاراچول;تقاضا;درخواست;درخواستى;ضروريات;غوښتل;غوښتنليک;غوښتنه;كارول
12. 征集
[zheng1 ji2] (紉栋) (لكه دماليى);اوچتېدنه;باج;بارول;په عسكري كې شاملول;تحميلول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;ججه;جزيه;جګړه کول;جګونه;جنګېدل;خراج;دتاديې امر صادرول;ساو;سلمه;ضبط More…