Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
徒动 徒工 徒步
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 徒动
[tu2 dong4] (畕笆) ليښ;كوچ;لېږد;لېږدنه;لېږدونه;لېږدېدنه;لېږدېده;لېښ;لېښنه;لېښېدنه;لېشنه;ليږد;مهاجرت;هجرت;ولښه;کوچ
2. 徒工
[tu2 gong1] (畕) ( لكه دتركان ياپښ );بالکی;زده كړونى;زده کوونکى;شاګرد;مبتدي;متعلم;ساده کار
3. 徒步
[tu2 bu4] (畕˙) پلی;پياده;پياده پا;پلن
4. 徒步的
[tu2 bu4 de5] (畕˙) پلي;پلی;پليه;پياده;تلونى;لاروونی;پلن