Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
忘却 忘形 忘情 忘我
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 忘却
[wang4 que4] (а玱) ګمنامي;هېره;هيرتيا;هيرولى;هېروالی ◊ [wang4 que4] (а玱) له نظره اچول;له ياده ايستل;له ياده وتل;هېرول;وهېرول;ويېرول;ويېرېدل;یاده;(له);وتل;يېرېدل;ياد
2. 忘形
[wang4 xing2] (а) بزرګوار;تروژل;تضاد;دروستل;رابلل;روانول
3. 忘情
[wang4 qing2] (а薄) احمق;بلونج;بوله;بې معنا;بې حسه;بې سده;بې شعوره;بېړا;بېعقل;تش مغزه;تش مغزی;خنډمنډ;شڅړلی;شوده;غلېچ;غول;کمعقل;لېونغرتی;مبتذل;ګيچ;بې معنی;بې ډبه;ځنګر;مهمل;پوچ;سربادی;بې وقوف More…
4. 忘我的
[wang4 wo3 de5] (аи) بې غرضه;بې مقصده;لاغرضه;جانفشان جان فشان;جان نثار;ځان هېروونکی;ځان ځاروونی;فداکار;سرباز;سرتېر