Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
忽刺 忽然 忽視
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hu1] (┛) اچانک;اضطراري;الاستي;الستي;بې واره;بېګمانه;بېلهمه;په يوه ځل;ټک له ټکه;دفعتاٌ;سمدلاسه;غوره ټپه;غيرمترقبه;غيرمنتظره;ګوري موري;ګوری موری;له واره;له ورهمه;نا ببره;نا More…
2. 忽刺
[hu1 ci4] (┛) (چوخونه);په چاړه وهل;چخل;چخول;چخونه;چوخل;چوخول;چوخيدل په سوك وهل;چيچل;چيخل;څوکرېيل;سورى پكې جوړونه;منډل;ننه ايستل;ننه ايستنه;وهنه;ټومب
3. 忽然
[hu1 ran2] (┛礛) الاستي;بې خبره;بې واره;په بېړه;سمدلاسه;سوړن;غیر منتظره;غيرمترقبه;غيرمنتظره;ناببره;ناڅاپي;وار دواره;ناګاهانه;بې اجله;ګوری موری;مفاجاتي;آني;غيرمنتظر;ناڅاپه;غيرمترقب
4. 忽然弹出
[hu1 ran2 dan4 chu1] (┛礛紆) ددرواغو معا شقه كول;غير جدى معاشقه كولو مكيز كول;ناز كول;نخرې كول;شاتماغه;نازېدل;نشمېدل;ميروار;هاهولي;ياربازه;کنج
5. 忽然摇动
[hu1 ran2 yao2 dong4] (┛礛穘笆) کټه پيش;بنټک;پړان پس;ترينګلۍ;تينګړی;ټنګری;ټينګړۍ;چوخ;ډرۍ;لوړکی;يتنګړۍ
6. 忽視
[hu1 shi4] (┛跌) مهمل