Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怀偏 怀念 怀恨 怀抱 怀敌 怀旧 怀有 怀柔 怀疑 怀胎
[huai2 nian4 de5] (胔├) آرزو;اّرزو;اّرزومن;ارڼۍ;اشتياق;تلوسه;حاد;خواستغي;خواستغی;سا را ښکنه;سوځند;سوزان;سېځونکی;طاس;لوهه;لېوالتوب;هوس;هيله;هيله من
3. 怀恨在心者
[huai2 hen4 zai4 xin1 zhe3] (胔み) كر كجن
4. 怀抱
[huai2 bao4] (胔╆) (سره);(لكه يوه پېشه);احاطه كول;چپول;چومل;خوله اخستل;خوله;(ترې);اخستل;ښکلول;ښکولول;ښه هركلى كول;غوره كول;غېږ په غېږ كېدل;غېږ په غېږ كېدنه;غېږ په غېږې نه ور تلل;غېږ ترې More…
5. 怀抱大志者
[huai2 bao4 da4 zhi4 zhe3] (胔╆в) ارزومن;آرزومن;شوقمن;غوښتونكى;نامزد;داوطلب
6. 怀抱希望的
[huai2 bao4 xi1 wang4 de5] (胔╆辨) امته;امته دار;پامته دار;خوشبين;هيله من;منتظر
7. 怀敌意的
[huai2 di2 yi4 de5] (胔寄種) اړپېچن;اکاړ;بدورده;پرضد;تعرضي;جنګېدونکی;ددښمنۍ;دښمن;سره په جنګ;غليم;متحارب;متخاصم;متضاد;مخاصم;مخالف;خاصمانه;متخاصمانه;دښمنانه;معاندانه;غليمانه;بې More…
8. 怀旧之情
[huai2 jiu4 zhi1 qing2] (胔侣ぇ薄) په هيواداو كور پسى ځوريدنه;دوطن اوكور ياديدنه
9. 怀有善意的人
[huai2 you3 shan4 yi4 de5 ren2] (胔Τ到種) نېک خواه;ښکومی;پېرزوناک;هواخواه;قبله ګاه;خواه
10. 怀有希望
[huai2 you3 xi1 wang4] (胔Τ辨) مثبت
11. 怀有恶意地
[huai2 you3 e3 yi4 de5] (胔Τ碿種) دكينې له مخې;له غرضه ډك;مغرضانه
12. 怀有恶意的
[huai2 you3 e3 yi4 de5] (胔Τ碿種) اروړ;بدخوا;بدزړی;بدنيته;بدنیتی;بدو;بدورد;بدورګ;بدوړ;بدوک;بدی;په زړه خيرن;پوخ;تور زړی;تورنيته;ټاکو;ټيپ ټاپ;ځاځمن;ځاځن;زلند;زهرجن;زهرژلی;شتا;شقب;شقي;ګرجمن;كينه More…
13. 怀柔
[huai2 rou2] (胔琗) ضابطه;آشتي;اشتوکه;پخلاينه;روغه جوړه
14. 怀柔者
[huai2 rou2 zhe3] (胔琗) بګاښ والا;دريمګړی;ګاښکرندی;مصلح;سازش کار;آشتي طلب
15. 怀疑心
[huai2 yi2 xin1] (胔好み) بې ايما ني;بې ايمانتوب;خامباوري;ناباوري;هډو
16. 怀疑性的
[huai2 yi2 xing4 de5] (胔好┦) شاك;شكمن;مشكوك
17. 怀疑者
[huai2 yi2 zhe3] (胔好) بې دينه;شکاک;شکاکي;شکمن;شکي
18. 怀疑论的
[huai2 yi2 lun4 de5] (胔好阶) شاك;شكمن;مشكوك
19. 怀胎
[huai2 tai1] (胔璍) احساسول;برداشت کول;بلار بيدل;پوهېدل;پوهيدل;پيېدل;تصور كول;تصورول;تکيه کېدل;درکول;زړه ته لوېدل;سر پرې خلاصېدل;عقيده لرل;فكر كول;ګروهېدل;ګومان کول;نس;(اولاد په);ول;فهمول;متصور More…