Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怕人 怕痒 怕羞 怕老
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pa4] (┤) بېره;کږنه;انګېڅه;ايړه;باک;بوږنېدل;بوږنېدنه;بوږنېده;بوګنېدل;بې ايما ني;بې ايمانتوب;بېره More…
[pa4 ren2 de5] (┤) اقناع;بدشکله;بدوکری;برخه اخستل;تقليدول;ټكان وركوونكى;څټ مخى;شونډکی;صفت کوونکی;كركجن;لړزوونكى;ناوړه
3. 怕痒的
[pa4 yang3 de5] (┤謢) تخېدونكى;تيخورېدونکی;سخت;ګران;نازك خيالي;نرى;نازک
4. 怕羞
[pa4 xiu1] (┤槽) بنګی
5. 怕羞的
[pa4 xiu1 de5] (┤槽) مړيي
6. 怕老婆
[pa4 lao3 po2] (┤ρ盋) پرميړه امرونه كول;پرميړه بړچ وهل;ميړه ټونكربيل