Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
思念 思想 思索 思考 思路
思想 思想主 思想体 思想家 思想意 思想斗
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 思想
[si1 xiang3] (稱) نظرياتي;ايديالوژيكي;عقيدوي
[si1 xiang3 zhu3 yi4] (稱竡) ( مصوصا ُ دمفكورو دمنشاُ څرګندونه );اند پوهه;اندپوهنه;ايديالوژى;ايديولوژي;ايډيالوجي;دتفكرطريقه;دمفكورو علم;ذهنيت;اندود;ايديالوژي;نظريه
3. 思想体系
[si1 xiang3 ti3 xi4] (稱砰╰) ( مصوصا ُ دمفكورو دمنشاُ څرګندونه );اند پوهه;اندپوهنه;ايديالوژى;ايديولوژي;ايډيالوجي;دتفكرطريقه;دمفكورو علم;ذهنيت;اندود;ايديالوژي;نظريه
4. 思想家
[si1 xiang3 jia1] (稱產) انګېريال;سوچ کوونکی;فكر كوونكى;فکر کوونکی;متفکر;مفكر;مفکر;حکيم;فيلسوف
5. 思想意识
[si1 xiang3 yi4 shi4] (稱種醚) ( مصوصا ُ دمفكورو دمنشاُ څرګندونه );اند پوهه;اندپوهنه;ايديالوژى;ايديولوژي;ايډيالوجي;دتفكرطريقه;دمفكورو علم;ذهنيت;اندود;ايديالوژي;نظريه
6. 思想斗争
[si1 xiang3 dou4 zheng1] (稱矮) مبارزه