Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
思念 思想 思索 思考 思路
思索
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 思索
[si1 suo3] () اندېښل;انعکاس ورکول;جاجل;جوکل;خوشندوهل;خيال کول;خيال يې ساتل;ری وهل;سنجول;سوچ كول;سوچ کول;شخوندوهل;غور کول;غوركول;فكر كول;تامل;فكركول