Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
思念 思想 思索 思考 思路
思路
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 思路
[si1 lu4] (隔) اښ;بړوس توب;پرتال;پريڼ;پکر;تامل;تشکيل;تعقلي;تفکر;چرت;چورت;سګال;سوچ;سورکوکو;سېن;عقلي;غور;غورکونه;فکر;فکر کونه;لښکرځاى;مباحثه;مفکر;متفکر