Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怠工 怠慢
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 怠工
[dai4 gong1] () په لوى لاس ويجاړونه;تخريب;خرابکاري;سبو تاژ;سبوتاژ;کارشکني;ورانكارى;ورانکاري;تخريبي;ورانكاري;ورانكاري كول
2. 怠工
[dai4 gong1] () سوکه کول;غړندول;غړندونه;غړندېدل;غړندېدنه;وروکول;وروکېدل;ټالېدل;بطي
3. 怠工者
[dai4 gong1 zhe3] () ترهګر;تروروونکی;خرابکار;ورانکاری;موزيګی;ناتارګر;ورانكار;ورانكارى
4. 怠慢
[dai4 man4] (篊) ارزښت نه وركول;بابېز;باندېنی;برسېرن;بې اعتنايي;بې اعتنايي كول;بېمعنا;جزيي;جزئي;چنګ;خفيف;سپك;سپكاوى;سپكاوى كول;سپكول;سربېرن;سطحي;غافلېدل;غفلت کول;كم;كم ارزښته;لږ;له پامه More…