Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu2] (┨) ابتر;اړنګ بړنګ;آشفته;اضطرابي;اندېښمن;اوګار;باتريا;بې چورته;بې صبره;بې قراره;بېتابه;پرنا;پرناوړی;پلتند;پلټمن;پينګن;تپاند;تتلي;تخڼکی;ترتابی;تلوترک;تلولى;تلولی;تنګ More…
2.
[fu2] (┨) توغمه;تراڼه;ګاور;څخړه;طيش;کاوړ;برچول;برګتوب;برګول;برندېدنه;بړچ;بړچېده;بړوسول;بڼول;بومول;پرغز;پرغزي;پره;پړسېده;پسخول;پکرول;په غوسه کول;په قارول;په کارول;تاو;ترپوزې راوستل;ترله More…