Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

2.
[chu4] (┡) بېره;کږنه;انګېڅه;ايړه;باک;بوږنېدل;بوږنېدنه;بوږنېده;بوګنېدل;بې ايما ني;بې ايمانتوب;بېره More…